Total Pageviews

Search This Blog

Monday, June 6, 2011

ϯⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲱⲛⲁ Ⲡⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲁϩ Ⲅ̅

ϯⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲱⲛⲁ Ⲡⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲁϩ Ⲅ̅

1: Ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡ⳪ ϣⲱⲡⲓ ϩⲁ Ⲓⲱⲛⲁ ⲙ̀ⲫ̀ⲙⲁϩ ⲥⲟⲡⲥ̀ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ :

2: Ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉ̀Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ  ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ  ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲁⲕ Ⲁⲛⲟⲕ  .

3: Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲱⲛⲁ  ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉ̀Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ  ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡ̀⳪ : Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ⲛⲟⲩϯ ⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲫ̀ⲱⲟⲩϣ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ  ⲙ̀ⲙⲟϣⲓ  ⲛ̀ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ .

4:Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲱⲛⲁ  ⲉ̀ϣⲉ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ϯⲃⲁⲕⲓ  ⲛⲁⲩ ⲫ̀ⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲉ̀ϩⲟⲟⲩ  ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ  ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲉ̀ⲧⲓ ⲕⲉ ϩ̀ⲙⲉ ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ  Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟϫⲡ .

5:Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉ̀Ⲫ̀ⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ ϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓⲁ̀ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲓⲱⲧⲟⲩ  ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲕ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲕⲟϫⲓ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ.

6:Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲟϩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲁ ⲡ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ  ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥ ⲑ̀ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁϥⲱ̀ⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϩⲉⲃⲥⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ  ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲗϩϥ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲣⲙⲓ .

7:Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ  ⲡ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ  ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ  ⲛⲉϥⲛⲓϣϯ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ :ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉ̀ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑ̀ⲣⲟⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛ̀ϩ̀ⲗⲓ : ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲛⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲟⲩⲥⲉ ⲙⲱⲟⲩ .

8 : Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲗⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲕ  ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ  ⲁⲩⲱϣ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ϩⲁ Ⲡ̀⳪ Ⲫ̀ⲛⲟⲩϯ ⲉ̀ⲙ̀ⲁϣⲱ . ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ⲫ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲫ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓϭⲓⲛ̀ϫⲟⲛⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ .

9:Ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ̀ⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛ ϥ̀ⲛⲁⲟⲩⲉⲙϩ̀ⲑⲏϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲫ̀ⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲡ̀ϫⲱⲛⲧ  ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥ ⲙ̀ⲃⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣ̀ⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ .

10: Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ Ⲫ̀ⲟⲩϯ ⲉ̀ⲛⲟⲩϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲑⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲙⲛ̀ϩ̀ⲑⲏϥ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ⲁⲓⲧⲟⲩ .
Post a Comment